Skip to main content

Dite Husselman | Advies

Referenties:

 • Multidisciplinaire regionale organisatie.

 • Governance publicaties.

 • Begeleiding strategische bijeenkomsten.

 • Strategische adviseur.

 • Projectbegeleiding.

 • Bestuurder.

Activiteiten 2015 – 2020

 • Manager a.i. bij de Hadoks, de huisartsenorganisatie in Haaglanden

 • Ontwikkelen Regioplan met huisartsengroep Huisartsen Gelderse Vallei

 • Meerdaagse leergang Leiderschap in de eerste lijnorganisatie (Jan van Es Instituut)

 • Begeleiding regionaliseringstraject in opdracht van de huisartsenkring Rijnland & Midden-Holland.

 • Sturing en verkenning van regionalisering en fusieprojecten (ZO Utrecht, Amstelland, Westland).

 • Intervisie bijeenkomsten bestuurder Goed Bestuur en scholingen Governance code 2017.

 • Opleiding en scholing Goed Bestuur bij verschillende relaties in samenwerking met het Jan van Es instituut.

 • Begeleiden en inrichten van een multidisciplinaire regionale - organisatie in Amstelland.

 • Raad van Commissarissen (Voorzitter) UNICUM Huisartsenzorg.

 • Raad van Toezicht (lid Kwaliteit en veiligheid) Stichting Zorggroep Liante.

 • Raad van Toezicht (vice voorzitter) Stichting Klachten Geschillen Eerstelijnszorg.

 • Governance publicaties voor branche-organisatie InEen.

 • Begeleiding strategische bijeenkomsten in diverse gezondheidscentra, zorggroepen en huisartsenposten.

 • Strategische adviseur bij het Jan van Es instituut m.n. over samenwerkingen tussen branchepartijen, gemeenten en andere partners die voor de (eerstelijns)zorg van belang zijn.

 • Projectbegeleiding samenwerking huisartsen en specialisten in Zuid West Friesland. (Sneek)

 • Advies en uitvoer van een fusietraject van zorggroepen huisartsen in Zuid Oost Utrecht. (Unicum)

 • Bestuurder a.i. bij Primair, een huisartsenpostorganisatie Utrecht/Gooi.

Kerncompetenties
Integer, eerlijk en resultaatgericht.