Skip to main content

Dite Husselman | Advies

Privacyverklaring:

Wij respecteren de privacy van derden die persoonsgegevens aan ons verstrekken. De persoonsgegevens die u verstrekt zullen we beveiligen en vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere privacyregels.

Privacyverklaring (versie 12-08-2020)

Inleiding
Wij respecteren de privacy van derden die persoonsgegevens aan ons verstrekken. De persoonsgegevens die u verstrekt zullen we beveiligen en vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere privacyregels.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Dit zal voornamelijk zijn ten behoeve van het aanvragen van offertes en of het doorgeven van wijzigingen. Verder leggen wij u op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke bewaartermijnen wij hanteren.

Welke persoonsgegevens verwerken we van je en met welk doel?
We verwerken die persoonsgegevens die we nodig hebben voor de levering van onze diensten op het gebied van financiële dienstverlening. In veel gevallen vragen we dan u de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres, burgerlijke staat, naam van uw bedrijf, financiële informatie, bankgegevens (als dat voor betaling of zekerheid nodig is). Deze persoonsgegevens hebben we nodig voor het aanbieden, leveren en factureren van onze diensten.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat verplicht is op grond van de wet of een rechterlijk bevel of in geval van een ander vitaal belang van uw kant. U geeft toestemming voor het gebruik van deze gegevens ten behoeve van het aanvragen van offertes of het doorgeven van wijzigingen of direct hieraan gelieerde zaken.

Om de overeenkomst uit te voeren hebben we deze persoonsgegevens nodig bijvoorbeeld om te factureren of direct uw gegevens erbij te pakken als u belt.

Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat de overeenkomst met u is uitgevoerd en tot 7 jaar daarna mede omdat de belastingdienst dat van ons verwacht.

Wij werken met bepaalde partnerbedrijven samen. Deze partners kunnen uw persoonsgegevens krijgen. Zij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het verlenen van diensten en om u op maat te informeren bijvoorbeeld voor het verstrekken van offertes. Als partners buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd vragen we uw toestemming voordat zij uw persoonsgegevens krijgen.

Internetsites van derden
Op onze websites vindt u links naar andere websites. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Dit geldt ook voor de social media buttons (Linkedin) die op onze website staan. Deze websites kunnen een ander privacy beleid hebben waarop wij geen invloed hebben. Deze privacyverklaring geldt alleen voor persoonsgegevens die u aan ons (persoonlijk of via de website) verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van uw gegevens.

We gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals we hierboven hebben omschreven. De bankgegevens die u verstrekt kunnen wij voor de uitvoering van de betaling aan derden verstrekken. Deze derde is als verwerker tevens verplicht om zich aan de privacyregels te houden.
Bestel- en contactformulier
Met het bestel- en contactformulier kunt u ons vragen stellen of een product bestellen Door het bestel- en of contactformulier te gebruiken, geeft u toestemming om u te benaderen voor het maken van een afspraak of om u de gevraagde informatie te sturen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het bewaren van deze gegevens om u te bereiken. Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat we zeker weten dat uw vragen beantwoord zijn en daarna tot zes maanden voor de eventuele follow up van een gesprek.

Gevoelige informatie
Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij wij uw toestemming daarvoor hebben.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U hebt de volgende rechten:
- een uitleg krijgen over de persoonsgegevens die we verwerken en wat we daarmee doen;
- de inzage in uw persoonsgegevens;
- het corrigeren van terechte fouten;
- het verwijderen van verouderde gegevens;
- het intrekken van toestemming;
- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik en
- het overdragen van uw gegevens naar een derde.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Diversen
De privacyverklaring kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden. Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

Contactgegevens
Husselman Advies
Naam contactpersoon privacy:
Dite Husselman
Meerminneplein 5
8011SW Zwolle
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mob. 06 2042 9669