Skip to main content

Dite Husselman | Advies

Kernbegrippen:

  • Passie voor de eerste lijn gezondheidszorg.

  • Vanuit de inhoud naar de structuur.

  • Verbinden van complexe (zorg)omgevingen.

  • Onafhankelijke denker, geïnspireerd door samenwerking.

Dite Husselman

profielfoto dite husselman advies zwolleTwintig jaar geleden ben ik de boeiende wereld van de huisartsenzorg in gestapt om er niet meer weg te gaan. De eerste uitdaging was het ontwikkelen van de huisartsenposten in Hardenberg, Zwolle, Lelystad, Dronten en Emmeloord. Pionieren, partijen samenbrengen en steeds varianten ontwikkelen, die bij de regio en wensen van betrokkenen passen. 

De huisartsenposten zijn de basis geworden voor de Medische Regio groep (Medrie), waar ik tot 2015 bestuurder was. Het ondersteunen van de (multidisciplinaire) ketenzorg en het faciliteren van de huisartspraktijken hebben hun plek binnen Medrie gevonden. De basis voor ieder initiatief is mijn passie voor de eerstelijnszorg, mijn creativiteit en het vermogen tot onafhankelijk denken. Door mijn eerdere ervaring als trainer en docent is groepsdynamica mij niet vreemd en vaak de sleutel om samenwerking tot stand te brengen. De studie algemene sociologie geeft daarvoor een stevig theoretisch fundament.

Jarenlang actieve politiek in de Staten van Overijssel en gemeenteraad van Zwolle hebben mij geleerd dat iedere sector zijn eigen taal heeft en het verbinden van verschillende werelden de meerwaarde geeft. Bestuurlijke (inrichtings) vraagstukken dwingen mij tot nadenken, waarbij ik als jurist naar bewandelbare wegen én naar praktische mogelijkheden zoek.

 


Met die drive ben ik begonnen aan een promotieonderzoek. Geen stapeling van toezicht op toezicht, maar gebruik maken van waarden en normen die in de eerste lijn nog vanzelfsprekend zijn: zinnige en zuinige zorg. In 2018 heb ik besloten mij met de literatuurstudie en onderzoeksresultaten niet langer te richten op een promotie. Met het samenstellen van het boek “Goed bestuur als werkwoord” geef ik de – op academische theorieën gestoelde- inzichten en ervaringen graag door aan het veld. Meer informatie: goedbestuuralswerkwoord.nl

De kernbegrippen in mijn werkzaamheden zijn:
– Passie voor de eerste lijn gezondheidszorg.
– Vanuit de inhoud naar de structuur.
– Verbinden van complexe (zorg)omgevingen.
– Onafhankelijke denker, geïnspireerd door samenwerking.
Daarvoor breng ik ervaring en expertise, kennis en kunde, inzicht en inlevingsvermogen mee.

Dite Husselman |  Advies

"Goed bestuur wordt vaak ingevuld als een juridisch inrichtingsvraagstuk, terwijl mijn pleidooi nu juist is dat goed bestuur doorwerkt in, en onderdeel is van alle lagen in de organisatie. Het is dan veel meer een proces.”